Innsikt av enannen verden

Våre Bransjer

Det man ikke vet kan man faktisk ta skade av!

Vi i Romvesen er opptatt av å gi våre kunder innen bygg- og anleggsbransjen, energisektoren og landbruket nøyaktig innsikt og data der man tidligere var prisgitt estimater og løse beregninger.

Gjennom våre droner, radarløsninger og skybaserte systemer tilfører vi kundene stor verdi som kan utgjøre hele forskjellen mellom suksess og fiasko i et prosjekt. Bli kjent med våre løsninger og se hvordan vi kan gi deg innsikt av en annen verden!

Anlegg

Anlegg

Bygg- og anleggsbransjen har et enormt behov for data i forkant av et prosjekt. Hva som skjuler seg under bakken kan ha store konsekvenser for økonomien i et prosjekt.

Anlegg
Energi

Energi

Energibransjen har et stort behov for innsikt fra luften for å inspisere milevis med kraftledninger og terreng. Vi tilbyr markedets mest heldekkende droneløsning til bransjen.

Energi
Landbruk

Landbruk

Vi har markedets beste droner og sensorsystemer for det moderne presisjonslandbruket og sikrer landbruket data som gjør det moderne, digitale landbruket i stand til å treffe riktige beslutninger gjennom unikt god innsikt.

Landbruk

SKYTJENESTEN ROMVESEN.CLOUD

Innsikt som gir deg konkurransefordeler

ROMVESEN-CLOUD er en egen skytjeneste vi har utviklet for kundene våre. Dette er en tjeneste som kan behandle store mengder data på en systematisert og forståelig måte som gjør dataen anvendelig for effektiv drift innen de respektive bransjene. Skytjenesten tilbyr en enkel og forståelig visuell presentasjon av den aktuelle mengden med data, der man blant annet får innsikt i parametere som dybde, størrelse og koordinater for funn.