BRANSJE: ANLEGG

Innsikt som gir deg et bedre beregningsgrunnlag

Bygg- og anleggsbransjen har et enormt behov for data i forkant av et prosjekt. Hva som skjuler seg under bakken kan ha store konsekvenser for økonomien i et prosjekt.

Det er derfor viktig å kunne orientere seg maksimalt om prosjektets faktiske innhold i anbudsprosessen og beregningene av anleggskostnadene. Ved riktig estimater av tidsbruk og kostnader kommer man i en mye bedre posisjon til å gjennomføre økonomisk bærekraftige prosjekter.

Man kan sikre innsparinger ved graving og transport og ikke minst kan man lage en tryggere arbeidsplass ved å ha nok innsikt til å unngå uhell på grunn av skjulte farer under bakken.

BRUKSOMRÅDER:

  • Komplett kartlegging over og under jordoverflaten
  • Nøyaktighet ned til 2 cm og 40 meter rekkevidde i fast fjell
  • Dybdekartlegging av grunnfjell, myr, ferskvann, elver, snø og is
  • Kartlegging av lagdelinger i grunn, snø og vann (sedimenteringer)
  • Identifikasjon av nedgravde objekter (oljefat, rør, hulrom e.l.)
  • Vurdering av løsmassetykkelse og bergkvalitet
  • Arkeologiske undersøkelser
  • Alle produkter leveres georeferert i henhold til Norsk Standard