BRANSJE: ENERGI

Innsikt som gir deg driftsfordeler

Energibransjen har et stort behov for innsikt fra luften for å inspisere milevis med kraftledninger og terreng. Vi tilbyr markedets mest heldekkende droneløsning til bransjen. Våre nøyaktige georefererte data kan brukes i kundens eksisterende systemer for å få et presist beslutningsgrunnlag for vedlikehold og utbedringer.

Thermoløsningen vår avdekker for eksempel varmgang på høyspent installasjoner med en nøyaktighet ned til 0,1 grader Celcius. Våre løsninger bidrar til økt effektivitet ved hjelp av presise og luftbårne sensorer som identifiserer feil på aktivt nett og som gjør det mulig medinspeksjoner uten kostnadskrevende nedstenging av nettet.

Redusert behov for manuell inspeksjon gir redusert risiko. Vi tilbyr markedets mest komplette fjrnmålingsløsninger og gjør alle undersøkelser i henhold til «Lov om luftfart» og sikkerhetskravet i forskrift NEK 400 «Forskrift for elektriske forsyningsanlegg».

BRUKSOMRÅDER:

  • Toppbefaring og inspeksjon av fjordspenn
  • Thermofotografering
  • Inspeksjon og kartlegging av koplingsstasjoner
  • Oppmåling/kartlegging av nye traseer
  • Lidar-kartlegging for vegetasjonskontroll
  • Tykkelsesinspeksjon på demninger
  • Volumberegninger av nedslagsfelt