BRANSJE: LANDBRUK

Innsikt som gir deg bedre utbytte

Landbruket er en bransje med et stort behov for presis innsikt, for eksempel når det gjelder jordbrukskartlegging for avlingsanalyse. Vi har markedets beste droner og sensorsystemer for det moderne presisjonslandbruket og sikrer landbruket data som gjør det moderne, digitale landbruket i stand til å treffe riktige beslutninger gjennom unikt god innsikt.

Plantehelsekart vil blant annet gi deg oppskriften på å maksimere avlingsutbyttet ditt, og innsikten kan brukes til å tilpasse gjødsling og plantevern til åkerens faktiske tilstand for optimalisert drift. Data som blir innhentet blir lagret i et moderne sky-system som for eksempel kan koples direkte opp mot operasjonsplattformer som John Deer Operations Center.

Datainnsamlingen i feltet blir synkronisert med kontoret slik at man kan ha strømlinjeformet samhandlingen mellom ulike deler av driften.

BRUKSOMRÅDER:

 • Bedring av kvalitet og økonomi i jordbruket gjennom bedre innsikt
 • Øke avlingspotensialet gjennom presis datainnsamling
 • Identifisering av jordarter
 • Kartlegging av jordstruktur
 • Analysering PH-verdi
 • Kartlegging av næringsinnhold i jorden
 • Kartlegging av vanninnhold i jorden

GIR DEG BEDRE:

 • Kontroll på drenering
 • Bedre tilpassing av kalking
 • Bedre tilpassing av gjødsling
 • Redusert bruk av plantevernmiddel
 • Ferske plantehelsekart for moderne presisjonsjordbruk