Tjenester:Grunnundersøkelser

Bakkeradar er en geofysisk undersøkelses metode basert på hastigheten til elektromagnetiske bølger. En energipuls blir sendt ut. Refleksjoner blir målt i tid (ns) Refleksjoner oppstår ved grenseflater med ulike egenskaper. Målinger i tid gir som oftest liten mening, og konverteres derfor til dybde. Vi leverer kartlegginger med oppløsning ned til 2 cm, og kan detektere objekter og lag ned til 40 meter i fast fjell.
Eksempler på bruk av bakkeradar:

  • Komplett kartlegging over og under jordoverflaten
  • Dybde kartlegging av grunnfjell, myr, vann, elver, snø.
  • Kartlegging av tykkelse på lagstrukturer
  • Lokalisering av nedgravde objekter som; rør, hulrom, kabler, tanker, etc.
  • Arkeologiske undersøkelser