Tjenester:Inspeksjon

Romvesen utfører inspeksjon på ulike typer anlegg. Vi benytter ulike drone- og inspeksjonssystemer alt etter hva oppdraget gjelder. Vi inngår her ofte flerårige avtaler med inspeksjoner som gjentas med avtalte intervaller.
Eksempler på inspeksjon er:

Kraftlinjer

Feil og mangler kan enkelt identifiseres og varmgang oppdages. Vi utfører inspeksjoner på alle typer høyspent anlegg og leverer georeferert dokumentasjon for enkel integrasjon i kundens eksisterende system. Våre løsninger eliminerer risiko for personell og behovet for utkopling.

Vindturbiner

Også her identifiseres feil og mangler. Både ytre skader og indre strukturelle skader kan avdekkes på hele vindturbinen.

Rørgater

Vi utfører visuell og thermografisk inspeksjon av rørgater. Der tilgang er et problem, kutter dette ned tid og kostnader, samt risiko for personell.

Bygninger og eiendom

Bruk av våre dronesystemer gir en rask og effektiv inspeksjon av bygninger og eiendom og er mer nøyaktig enn vanlig manuell inspeksjon. Oppdag raskt skader på konstruksjon, varmetap, o.l., og få satt gang kostnadsreduserende tiltak.