Tjenester:Romvesen Cloud

ROMVESEN-CLOUD er en egen skytjeneste vi har utviklet for kundene våre. Dette er en tjeneste som kan behandle store mengder data på en systematisert og forståelig måte som gjør dataen anvendelig for effektiv drift innen de respektive bransjene. Skytjenesten tilbyr en enkel og forståelig visuell presentasjon av den aktuelle mengden med data, der man blant annet får innsikt i parametere som dybde, størrelse og koordinater for funn. Det er mulighet for at brukeren selv kan gjøre sine notater direkte i systemet, knytt til ulike funn. Relevant data vil enkelt kunne eksporteres, for eksempel som en PDF-presentasjon for deling i et team. Datasett kan enkelt importeres og eksporteres fra systemet og man kan enkelt dele data med samarbeidspartnere. Alt dette gjør at man kan handle effektivt for optimalisert drift innen de respektive bransjene.